13:02 ICT Chủ nhật, 27/09/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thu phap_Tuan

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Thứ hai - 18/05/2020 07:32
   PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TH HOA  THỦY                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                               Hoa Thủy, ngày 10 tháng 05 năm 2020
 
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 5
Chuyên đề: “Dạy học theo phát triển năng lực cho học sinh
Căn cứ công văn 789/GDĐT-TH ngày 17/9/2019 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019- 2020;
           Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường TH Hoa Thủy;
 Căn cứ vào nhu cầu trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn tập trung của giáo viên trong trường;
Trường Tiểu học Hoa Thủy xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề tháng  05:  Chuyên đề: “ Dạy học theo phát triển năng lực cho học sinh tiểu học
    I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.
    1. Mục đích:   
- Triển khai, bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết cho GV về dạy học và giáo dục học sinh theo định hướng phát triển năng lực. GV nắm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, phương thức tổ chức sáng tạo, hình thức tổ chức linh hoạt. Từ đó giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động , hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách TL HDH, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.
   - Nhằm trao đổi về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nhằm đáp ứng đổi mới CTGDPT trong năm học 2020- 2021
 -Trên cơ sở nghiên cứu Tài liệu hướng dẫn học, thiết kế dạy học, hướng dẫn học sinh học tập thực tế tại các lớp, dự giờ các tiết học. Giáo viên suy ngẫm, chia sẻ các phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực cho học sinh.
   2. Yªu cÇu:
  -Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực. Nội dung, phương pháp và quy trình thực hiện phù hợp với tâm sinh lý và điều kiện thực tế của HS, lớp, trường. Coi trọng việc trang bị cho GV các kỹ năng cơ bản, cần thiết để thực hiện tổ chức dạy học phát triển năng lực đạt hiệu quả.
 
II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
            -  Triển khai về mặt lý luận: Báo cáo chuyên đề về những kiến thức chung về dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, nắm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung chương trình, phương thức tổ chức theo hướng phát trển năng lực ở trường tiểu học và thực hành thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học.
- Giáo viên chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, vướng mắc chưa thực hiện được ở đơn vị, công việc tiếp nối.
           - Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng tiết dạy theo một cách rõ nét, theo định hướng về tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh: 03 tiết/ 3 tổ. Thực hành tổ chức minh họa, chia sẻ, rút kinh nghiệm trong đội ngũ.
          - Thảo luận, chia sẻ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở lớp, đơn vị.
          - Triển khai thực hiện đại trà. Đánh giá việc thực hiện chuyên đề.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
     1. Thời gian, thành phần, địa điểm:
   1.1. Thời gian: Dự kiến: Chiều thứ sáu ngày 21/05/2020 ( vào tiết 3 sinh hoạt lớp)
      1.2.Thành phần: Toàn thể giáo viên.
      1.3. Địa điểm triển khai: Tại Trường TH Hoa Thủy
     2. Chủ trì trao đổi chuyên đề:
     - Báo cáo chuyên đề, điều hành thảo luận: Đ/c Nguyễn Thị Huyền - PTCM.
     3. Phương pháp triển khai:
      3.1.CM phổ biến, trao đổi các nội dung:
 -  Mục đích của dạy học theo phát triển năng lực cho học sinh
 -  Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực
- Phương pháp dự giờ, học tập, rút kinh nghiệm tiết dạy
        3.2. Tổ trưởng CM phân công người dạy và chỉ đạo xây dựng tiết dạy mẫu
- Tổ trưởng, tổ phó tổ CM chỉ đạo xây dựng tiết dạy minh họa:  Tổ 1 + 2 tiết Tiếng Việt; Tổ 3+ 4 Tiết Toán ; Tổ 5+ Tin, Anh tiết Anh Văn
 - Tổ trưởng chuyên môn phân công người dạy
           - Tiến hành dự giờ
            - Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu.
- Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày.
4. Phân công chụp ảnh, viết tin bài
            - Quay phim, chụp ảnh tiết dạy: Các đ/ c Tổ trưởng phân công tổ viên 
           - Viết tin bài về sinh hoạt chuyên đề: ( Tổ trưởng phân công)
 
Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tháng 05/2020 của trường TH Hoa Thủy. Đề nghị toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm túc./      
            HIỆU TRƯỞNG
                ( Đã kí)
 
          Lê Thị Thương
 
 
                    PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN
                                               
 
                            Nguyễn Thị Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn