14:39 ICT Chủ nhật, 27/09/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thu phap_Tuan

KẾ HOẠCH THI GVCN GIỎI( CÓ ĐIỀU CHỈNH VỀ THỜI GIAN)

Thứ bảy - 16/05/2020 08:18
     PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯ­ỜNG TH  HOA THỦY                            Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
 
                                                                       Hoa Thủy, ngày 16 tháng 05 năm 2020
KẾ HOẠCH
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2019 - 2020
 
          Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BG&ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi GVCNG các cấp;
   Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019- 2020 bậc Tiểu học;
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của nhà trường và thực tế công tác dạy học ở đơn vị;
Trường tiểu học số Hoa Thủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2019- 2020 như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích của hội thi:
       - Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
       - Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện  bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nghề nghiệp.
       - Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
    - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu của hội thi:
         - Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.
          - Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
         - Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ
1. Nội dung, hình thức:
* Nội dung:
             1.1. Thực hành gồm 01 tiết tổ chức hoạt động giáo dục( tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi
             1.2. Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân . Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút bao gồm cả thời gian Ban Giám Khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận hiệu quả và lần đầu được đang kí thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
* Hình thức:
          - Thực hành dạy 1 tiết tại lớp học( tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm). Tiết dạy tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. GV không dạy trước ( dạy thử) tiết dạy cho HS
        - Giáo viên trình bày một biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân.
2. Đối tượng, Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:
          a) Đối tượng: Là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
b) Tiêu chuẩn:
- Giáo viên tham dự Hội thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:
    Giáo viên phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi , trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 3( Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục ) và Tiêu chuẩn 4( Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT- BGD ĐT ngày 22/8/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt
. Lưu ý các tổ chuyên môn cho giáo viên tự nguyện đăng kí và lập danh sách gửi về cho chuyên môn trường theo (mẫu đính kèm) trước ngày 18/05/2020
3. Thời gian tổ chức hội thi:
         - Thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp: Ngày 23/05/2020
         - Thi giảng: Ngày 25/5- 31/05/2020
 
 4. Địa điểm: Tại lớp học.
5. Ban tổ chức:
          1. Bà:  Lê Thị Thương - Hiệu trưởng-Trưởng ban
          2. Bà: Nguyễn Thị Huyền- PHT -Phó ban
          3. Bà: Bùi Thị Diệu Thúy- Thư ký tổng hợp
          4. Toàn thể giáo viên.
6. Ban giám khảo:
         1. Bà:  Lê Thị Thương - Hiệu trưởng
2. Bà: Nguyễn Thị Huyền - PHT
III.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI
1. Đánh giá các nội dung thi:
          a) Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.
         b) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp được ít nhất 3 giám khảo đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày đánh giá mức đạt khi đảm bảo yêu cầu. Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục học sinh và thực tiễn nhà trường trong công tác chủ nhiệm lớp. Biện pháp dược nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.
 2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
          Giáo viên được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi giỏi cấp trường nếu đảm bảo các điều kiện sau đây:
        - Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, không có  giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống
       - Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. 
        - Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận.
          3. Cơ cấu khen:  đối với các GV có tiết dạy xuất sắc, nội dung khác đánh giá mức  đạt .
          IV. Phân công nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của HT.
          - Đồng chí: Lê Thị Thương – HT: Chỉ đạo chung
          -  Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền: Tổ chức cho Gv đăng ký theo mẫu danh sách và cập nhật các nội dung biểu mẫu…
          - Đồng chí : Bùi Thị Diệu Thúy: Viết BB, tổng hợp điểm.
          - Đồng chí: Nguyễn Vĩnh Phú, Nguyễn Anh Quân: cùng các đ/c VP thực hiện các nội dung phục vụ hội thi: maket, máy chiếu...
Trên đây là Kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2019-2020, yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc.
 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                           Lê Thị Thương


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn