23:01 ICT Thứ năm, 24/09/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » Tổ chức Cán bộ

Thu phap_Tuan
DANH SÁCH CB - GV - NV TRƯỜNG TH HOA THUỶ

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lương Thị Ái Liên 20/12/1965 0948248237 Kế toán
2 Nguyễn Vĩnh Phú 30-9-1986 0981512567 Giáo viên
3 Nguyễn Thị Kim Cúc 03-10-1978 0816861919 Giáo viên
4 Đinh Thị Thanh Quý 23-7-1995 0889790918 Giáo viên
5 Hoàng Hải Ý 06-01-1995 0348397938 Giáo viên
6 Trần Thị Thu Thương 12-11-1976 0905881829 Tổ trưởng
7 Trần Thị Bích Thủy 25-11-1976 0915605515 P.TTCM
8 Lê Công Trình 9-4-1988 0984928379 GV
9 Nguyễn Thị Hương 08-04-1990 0914344106 Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hạnh 26-04-1965 01689160397 Giáo viên
11 Võ Thị Tư 12/12/1996 0965167807 Giáo viên
12 Trần Thị Giang 20/2/1988 0967148624 Giáo viên
13 Phan Thị Hồng Thắm 25-10-1975 01273650721 Giáo viên
14 Hoàng Thị Hương 05-11-1975 0916117056 Tổ Phó tổ 1
15 Nguyễn Thị Hải Yến 28/12/1975 01667830595 Giáo viên
16 Trương Thị Lệ Na 18-05-1995 0949382702 Giáo viên
17 Bùi Thị Diệu Thuý 23/1/1981 0917483528 Thư viện - thiết bị
18 Trần Thị Hoa Hồng 8/3/1983 0919499983 Y tế
19 Bùi Thị Hường 7/10/1977 0945213695 Giáo viên
20 Phạm Thị Lê 10/2/1983 01204657840 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 33 thành viên thuộc 5 tổ