11:59 ICT Thứ tư, 28/10/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » giao an tu lieu » Giáo án lớp 5 » Giáo án Cô Nguyên

.

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 19 -21

Gửi lên: 28/03/2020 18:39 Đã xem 138 Đã tải về 22

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 16 -18

Gửi lên: 28/03/2020 18:38 Đã xem 76 Đã tải về 14

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 13 -15

Gửi lên: 28/03/2020 18:37 Đã xem 74 Đã tải về 4

TUẦN 10- T12 LỚP 5

Gửi lên: 18/03/2020 09:31 Đã xem 65 Đã tải về 2

TUẦN 7- T9 LỚP 5

Gửi lên: 18/03/2020 09:30 Đã xem 41 Đã tải về 1

TUẦN 4- T6 LỚP 5

Gửi lên: 18/03/2020 09:30 Đã xem 42 Đã tải về 3

TUẦN 1- T3 LỚP 5

Gửi lên: 18/03/2020 09:28 Đã xem 46 Đã tải về 4