08:21 ICT Thứ năm, 29/10/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » giao an tu lieu » Giáo án lớp 1

.

TUẦN 18-T21-LỚP 1

lượt xem 82 lượt down 7

Xem tiếp

TUẦN 11-T16-LỚP 1/2019

lượt xem 91 lượt down 6

Xem tiếp

GIÁO ÁN TUẦN LỚP 1C/2019

lượt xem 130 lượt down 43

Xem tiếp

Hướng dẫn đăng nhập bản quyền E-learning TH Hoa Thuỷ

Gửi lên: 06/11/2019 08:45 Đã xem 106 Đã tải về 4

Giáo án L1 hk2 môn Mỹ thuật năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:22 Đã xem 219 Đã tải về 1

Giáo án Mỹ thuật hk1 năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:22 Đã xem 127 Đã tải về 4

Giáo án lớp 1 hk2-2 năm học 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:19 Đã xem 207 Đã tải về 55

Giáo án lớp 1 hk2-1 năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:18 Đã xem 152 Đã tải về 36

Giáo án lớp 1 hk1-2 năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:13 Đã xem 182 Đã tải về 185

Giáo án Lớp 1 hk1-1 năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:12 Đã xem 199 Đã tải về 164

Giáo án L1 hk2 môn Âm nhạc năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:48 Đã xem 123 Đã tải về 3

Giáo án Mỹ thuật năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 10:00 Đã xem 115 Đã tải về 2

Giáo án Tiếng anh t25-t30 Lớp 1 năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 09:56 Đã xem 118 Đã tải về 8

Giáo án Tiếng anh t21-t25 Lớp 1 năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 09:56 Đã xem 118 Đã tải về 5

Giáo án Tiếng anh t6-t20 Lớp 1 năm 2018-2109

Gửi lên: 24/04/2019 09:55 Đã xem 111 Đã tải về 5

Giáo án Tiếng anh t11-t16 năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 09:54 Đã xem 114 Đã tải về 4

Giáo án Tiếng anh t6-t10 Lớp 1 năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 09:53 Đã xem 120 Đã tải về 3

Giáo án Tiếng anh t1-t5 Lớp 1 năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 09:53 Đã xem 118 Đã tải về 2