22:57 ICT Thứ ba, 27/10/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » giao an tu lieu » Giáo án lớp 4

.

TUẦN 16-T20-LỚP 4/2019

lượt xem 138 lượt down 47

Xem tiếp

Tuần 16-21

lượt xem 86 lượt down 12

Xem tiếp

Tuần 19-21

lượt xem 114 lượt down 29

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm E-learning

Gửi lên: 06/11/2019 08:52 Đã xem 104 Đã tải về 0

Hướng dẫn đăng nhập bản quyền E-learningTHHoa Thuỷ

Gửi lên: 06/11/2019 08:47 Đã xem 100 Đã tải về 0

Giáo án Thể dục lớp 4 năm 2018-2019

Gửi lên: 10/05/2019 05:13 Đã xem 209 Đã tải về 51

Giáo án Mỹ thuật hk2 l4 năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:27 Đã xem 141 Đã tải về 5

Giáo án Mỹ thuật l4 hk1 năm 2018-2019

Gửi lên: 07/05/2019 12:26 Đã xem 143 Đã tải về 7

Giáo án L4 hk2b môn Âm nhạc năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:43 Đã xem 136 Đã tải về 18

Giáo án L4 hk2 môn Âm nhạc năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:43 Đã xem 128 Đã tải về 18

Giáo án L4 hk1 môn Âm nhạc năm 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:42 Đã xem 145 Đã tải về 39

Giáo án Lớp 4 hk2d năm học 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:20 Đã xem 198 Đã tải về 160

Giáo án Lớp 4 hk2c năm học 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:20 Đã xem 190 Đã tải về 132

Giáo án Lớp 4 hk2b năm học 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:18 Đã xem 165 Đã tải về 80

Giáo án Lớp 4 hk2a năm học 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:15 Đã xem 197 Đã tải về 119

Giáo án Lớp 4 hk1b năm học 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:13 Đã xem 213 Đã tải về 235

Giáo án Lớp 4 hk1 năm học 2018-2019

Gửi lên: 24/04/2019 14:08 Đã xem 283 Đã tải về 368

Giáo án môn Tin học Khối 4 năm học 2018-2019

Gửi lên: 12/04/2019 08:27 Đã xem 144 Đã tải về 34