20:45 ICT Thứ năm, 24/09/2020

Trường TH Hoa Thuỷ

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thu phap_Tuan

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019- 2020

Thứ sáu - 13/12/2019 08:30
 
PHÒNG GD- ĐT LỆ THỦY
1TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
1
Số:    / KH- THHT   Hoa Thủy, ngày 11 tháng 12 năm 2019
                
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019- 2020
        
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của trường TH Hoa Thủy, căn cứ TT22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016, trường TH Hoa Thủy xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối HK1 như sau:
          1. Mục đích yêu cầu:
 
          - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", đưa công tác quản lý, tổ chức các kỳ thi và kiểm tra của nhà trường đi vào nền nếp, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, tạo điều kiện đánh giá một cách chính xác, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chÊt l­îng giáo dục - đào tạo, tõ ®ã rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng gi¸o dôc, giảng dạy và học tập trong nhà trường. 
- Giúp cán bộ quản lí giáo dục kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
2. Đề kiểm tra:
- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện (phân công soạn, Phó hiệu trưởng duyệt đề) với các yêu cầu sau :
- Thực hiện ra đề theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
          - Chương trình ra đề kiểm tra bao gồm nội dung kiến thức đến hết tuần 18
          - Nội dung đề kiểm tra được đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học, từng khối lớp ở giai đoạn đợt 2 và đảm bảo 4 mức độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          + Môn Toán- Tiếng Việt: Mỗi GV dạy Toán, TV ra 1 đề Toán, 1 đề TV;
+ Môn Khoa- Sử - Địa: GV dạy Khoa; Sử - Địa ra 1 đề Khoa học; 1 đề Lịch sử và 2 đề Địa lý.
+ Môn Tiếng Anh: Mỗi GV ra 01 bộ đề (Đ/c Tuấn: khối 4, 2; đ/c Thanh: khối 5,1; đ/c Hương: Khối 3).
+ Môn Tin học: đ/c Thuận ra 2 đề lý thuyết và thực hành; GV tiến hành kiểm tra thực hành trong các tiết dạy bắt đầu từ 18/12. (lưu ý bài thực hành phải lưu vào máy và in ra theo lớp)
* Đ/c TTCM,TPCM sau khi nhận đề của các GV có nhiệm vụ rà soát tập hợp và chuyển cho đ/c PHT
* Phân công việc ra đề:
TT Người thực hiện Công việc cụ thể Người nhận đề
1 Đ/c Lê Thương - Chỉ đạo chung kiểm tra định kì .  
2 Đ/c Huyền - Nhận- duyệt đề - Nhận đề môn Toán, Tiếng Việt (tất cả các kĩ năng).Khoa học, Lịch sử- Địa lý, Anh văn, Tin
3 Đ/c T Thương - Ra đề Khối 5.  
4 Đ/c Tuyết - Ra đề Khối 4.  
5 Đ/c Yến -Ra đề Khối 3  
6 Đ/c Hằng -Ra đề Khối 2  
 
7
Đ/c H Hương -Ra đề Khối 1  
       
8 Đ/c Tuấn - Ra đề Khối 1,2,3,4,5  
9 Đ/c Thuận -Ra đề Tin học Khối 3,4,5.  
       
       
Lưu ý:
- Mỗi môn ra gồm 02đề  (đề A; đề B) có lượng kiến thức tương đương nhau, theo ma trận quy định. Đối với môn Tiếng Việt ra đề tất cả các phân môn; (đọc tiếng 10 đề ).
 - Bám sát định hướng theo CV hướng dẫn 142 của PGD; GV ra đề lưu ý bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của lớp học, giai đoạn, theo 4 mức độ theo TT22; theo đúng ma trận đề. Nếu đ/c nào ra đề không đúng ma trận BGH sẽ gửi trả lại và phải ra lại đề để đảm bảo theo ma trận.
- Đề ra sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
- Thời gian nộp đề: chậm nhất đến ngày 18/12/2019.
 - Đề kiểm tra bao gồm:  ma trận, đề kiểm tra, đáp và, biểu điểm chấm .
- Địa chỉ mail: thanhhuyenbon81@gmail.com
                                                                
 3. Tổ chức kiểm tra và chấm bài:
          - Học sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy nháp chưa viết; bút mực; thước kẻ và giấy kê là giấy trắng. Học sinh tham gia kiểm tra theo danh sách lớp học.
          - GV coi thi tuyệt đối nghiêm túc, đảm bảo khách quan, đánh giá đúng thực chất của HS để giúp GV, BGH có kế hoạch bổ sung kiến thức phù hợp đối tượng HS.
         - Thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại TT30/2014/TT-BGD và thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT
         - Bài kiểm định kì được GV sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý hạn chế, chấm theo thang điểm 10; không cho điểm 0 và điểm thập phân.
         - Bài kiểm tra định kì được phát về cho phụ huynh xem để theo dõi con em học tập sau đó nộp lại cho CM.
 4. Lịch kiểm tra:
TT Thời gian Môn, kĩ năng Ghi chú
 
1
Từ 23- 27/12/2019 -Kiểm tra thực hành tin học
K3,4,5
Đ/c Thuận kiểm tra
2 Sáng 24/12/2019
 
Chiều 24/12/2019
- Kiểm tra đọc tiếng K1,3,5 Đ/c Yến K3
Đ/c T Thương K5
 
Đ/c H Hương K1
3 Sáng 26/12/2019 - Kiểm tra đọc tiếng K2,K4 Đ/c Hằng K2
Đ/c Tuyết K4
4 Chiều  31/12/2019
 
 
 
- Kiểm tra
Khoa học 35 p
LS- Địa lý 35 p
Tin lý thuyết 3,4,5
 
GV 3,4,5
GV chuyên biệt
5 Sáng 3/1/2020
 
 
 
 
 
 
Chiều 3/1/2020
- Kiểm tra (Khối 4,5)
Đọc hiểu: 30 phút
Chính tả: 15 phút
Tập làm văn: 30 phút
Toán: 40 phút
- Kiểm tra (Khối 1,2,3)
Đọc hiểu: 30 phút
Chính tả: 15 phút
Tập làm văn: 30 phút
Toán: 40 phút
 
Lịch coi thi cụ thể sau
 
 
 
 
 
5 Chiều 7/1/2020 - Kiểm tra Anh văn K5
6 Chiều 8/1/2020 Kiểm tra Anh văn K4
 
7
Sáng 9/1/2020
Chiều 9/1/2020
-Kiểm tra Anh văn K1,2
Kiểm tra Anh văn K3
 
       
 
  • Lưu ý:
     * GV cần ôn tập cho HS theo 4 mức độ đề kiểm tra để đạt chất lượng cao   
     * Từ ngày 31/12 đến 9/1/2020 những GV không có tiết cũng có mặt tại trường đầu giờ để hổ trợ coi và chấm thi.
     * GV khi vào chấm bài chỉ mang theo bút đỏ, khi tập hợp mới dùng bút bi xanh ngoài ra không mang cặp, túi xách vào phòng chấm thi, thực hiện chấm bài khách quan, nghiêm túc.
     * GV dặn HS đi đúng giờ để tham gia kiểm tra, quán triệt tinh thần kiểm tra nghiêm túc trong học sinh.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kì I năm học 2019- 2020, đề nghị toàn thể giáo viên trong nhà trường thực hiện việc kiểm tra định kì cuối học kì I nhẹ nhàng, nghiêm túc nhưng thật sự có chất lượng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi trực tiếp với HT hoặc PHT để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- HT: b/cáo;
- Đăng Website (để thực hiện);
-  L­ưu: CM.
                                                                                                                                                            
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
                            
 
Lê Thị Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn