23:57 ICT Thứ tư, 07/12/2022

Trường TH Hoa Thuỷ

Hỗ trợ giáo viên

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trang nhất » Tổ chức Cán bộ

.
DANH SÁCH CB - GV - NV TRƯỜNG TH HOA THUỶ

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Vĩnh Phú 30-9-1986 0981512567 Giáo viên
2 Đinh Thị Thanh Quý 23-7-1995 0889790918 Giáo viên
3 Trần Thị Thu Thương 12-11-1976 0905881829 Tổ trưởng
4 Trần Thị Bích Thủy 25-11-1976 0915605515 GV
5 Lê Công Trình 9-4-1988 0984928379 GV
6 Nguyễn Thị Hương 08-04-1990 0914344106 Giáo viên
7 Nguyễn Thị Phượng 09/04/1991 0915277724 GV
8 Võ Thị Tư 12/12/1996 0965167807 Giáo viên
9 Trần Thị Giang 20/2/1988 0967148624 Giáo viên
10 Phan Thị Hồng Thắm 25-10-1975 01273650721 Giáo viên
11 Hoàng Thị Hương 05-11-1975 0916117056 GV
12 Nguyễn Thị Hải Yến 28/12/1975 01667830595 Giáo viên
13 Trương Thị Lệ Na 18-05-1995 0949382702 Giáo viên
14 Bùi Thị Diệu Thuý 23/1/1981 0917483528 Thư viện - thiết bị
15 Trần Thị Hoa Hồng 8/3/1983 0919499983 Y tế
16 Bùi Thị Hường 7/10/1977 0945213695 Giáo viên
17 Phạm Thị Lê 10/2/1983 01204657840 Giáo viên
18 Nguyễn Thị Huyền 1981 0848804339 Phó Hiệu trưởng
19 Ngô Thị Lệ Thanh 16-9-1984 01275052512 Tổ phó
20 Trương Thị Thuận 08-09-1985 0945979955 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 29 thành viên thuộc 5 tổ