07:30 ICT Thứ tư, 06/12/2023

Đề cương ôn tập(Covid-19)

Hỗ trợ trực tuyến

1
Hiệu trưởng

Name: Lê Thị Thương
Điều hành chung
Quản trị website

Name: Bùi Thị Diệu Thúy

Name: Trương Thị Thuận

Liên kết website 

Văn học Nghệ thuật

Trường tiểu học Hoa Thuỷ

Hỗ trợ giáo viên

Trang nhất » Văn bản chỉ đạo

global banners

.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Năm học 2022- 2023  
Tháng 10/2022  
* Kế hoạch hội diễn văn nghệ chào mừng 20- 11- 2022
* Quyết định Phân công phần hành 
* Kế hoạch thi TBDH số cấp trường
* Quyết định thành lập Ban kiểm tra
* Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra
* Kế hoạch kiểm tra nội bộ
Năm học 2020- 2021  
Tháng 4/2021  
* Kế hoạch chuyển giao lớp 5
* Kế hoạch KTĐK và nghiệm thu CL 2020-2021
Tháng 3/2021  
* Kế hoạch tổ chức 8/3
* Kế hoạch thi GV CNG cấp trường
Tháng 2/2021  
* Báo cáo sơ kết HK I
Tháng 01/2021  
* Kế hoạch tổ chức ôn tập phụ đạo HS chưa hoàn thành HK1 2020- 2021
* Kế hoạch thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp trường
Tháng 12/2020  
* Kế hoạch thi IOEcấp trường
Tháng 10/2020  
* Quyết định kiểm tra chuyên đề T11
Tháng 10/2020  
* Phân công trực lụt bão 
Tháng 9/2020  
* Kế hoạch Hội nghị năm học 2020-2021
* Quyết định, Kế hoạch phòng chống lụt, bão 2020-2021
Năm học 2019 - 2020  
Tháng 6/2020  
* Kế hoạch BDTX nhà trường  
* Kế hoạch Đánh giá Hiệu trưởng - GVPT 2019-2020
* Kế hoạch Đại hội cháu ngoan Bác Hồ
* Kế hoạch kiểm tra định kỳ HK 2 năm học 2019-2020
Tháng 5/2020  
* Kế hoạch hội thi GVCN giỏi cấp trường
* Kế hoạch KTDK GIỮA  HK 2
* Kế hoạch thi đua Đội đợt 4
* Kế hoạch kết nạp Đội viên đợt 2
* Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn
Tháng 4/2020  
* QĐ danh mục SGK lớp 1 được lựa chọn sử dụng năm học 2020-2021
* Kế hoạch Ngày sách VN lần thứ 7
* Kế hoạch thanh toán chương trình
Tháng 3/2020  
* QĐ phê duyệt khung PPCT học kỳ 2. 2019-2020
* Quy định thi đua 2019-2020
* Kế hoạch, chương trình Đại hội Chi bộ
* Quy chế Đại hội Chi bộ
Tháng 2/2020  
* QĐ vv kế hoạch phòng chóng dịch bệnh do virut Corona
Tháng 10/2019  
* QĐ nghiệm thu bơi an toàn 
* Vv tư vấn tâm học sinh 
* VV thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, gv, nv của trường
Tháng 9/2019  
* Quyết định, kế hoạch phòng chống bão, lụt
 Năm học 2018 - 2019  
15h 14-05-2019
Kế hoạch đánh giá CBQL-CGVPT năm 2018-2019
21:00 ICT
HD KTNB - phiếu dự giờ 2018
21:00 ICT 23-10-2018
Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2018-2019
20:00 ICT 
QĐ thành lập ban tổ chức, giám khảo hội thi bồn hoa đẹp 2018-2019
20:00 ICT 16-10-2018
QĐ rà soát Chuẩn Gv 
19:30 ICT 28-08-2018
Kế hoạch tập huấn đánh giá HS theo TT22 
Năm học 2017 - 2018  
09:30 ICT 09-05-2017
Kế hoạch đánh giá phân loại HT, PHT năm 2017-2018
15:30 ICT 02-04-2017
Kế hoạch chuyển giao chất lượng lớp 5 năm 2017-2018
08:40 ICT Thứ sáu, 23-03-2018
Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2 - Năm học 2017-2018
07:26 ICT Thứ 7, 23-09-2017
Quy chế dân chủ năm học 2017-2018
Phần hành giảng dạy năm 2017-2018 (lần 1)

Năm học 2016 - 2017  
Quyết định vv chuyển giao chất lượng K5 năm học 2016-2017
Quyết định phân công trực lễ
QĐ vv thành lập tổ phục vụ thi GVDG cấp huyện năm 2016-2017
Báo cáo sơ công tác đội và pt thiếu nhi kết học kỳ 1 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 2/2017
QĐ thành cập BGK ngày hội HSTH
QĐ thành lập BTC ngày hội HSTH
Báo cáo sơ kết công đoàn năm học 2016-2017
Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017
QĐ thành lập Ban coi thi IOE - huyện
QĐ thành lập BTC thi IOE - huyện 
Mẫu SKKN dành cho GVDG
Quy định chuyên môn 2016 - 2017
Minh chứng đánh giá CNNGVTH - Tổ chuyên môn
Biểu mẫu đánh giá cuối năm GV-NV, PHT và phiếu bổ sung lý lịch
QĐ về việc thành lập BĐH, Hội đồng nghiệm thu chất lượng K5 năm học 2015-2016
Lịch nghiệm thu, chuyển giáo chất lượng HK2 năm học 2015-2016
Hướng dẫn ra đề KSĐK môn Anh văn
Hướng dẫn ma trận đề Toán
Mẫu biên bản bàn giao lớp
Mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm
Tài liệu BDND 2 giáo viên tiểu học
Kế hoạch BD TDTT năm 2016-2017
Kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng anh văn 2016-2017
Năm học 2015 - 2016  
Kế hoạch tổ chức ngày Hội HSTH 
Quyết định - vv thành lập BTC  “Ngày hội học sinh tiểu học” Năm học 2015-2016
Báo cáo sơ kết HK1 năm học 2015-2016
QĐ thành lập BTC hội thi IOE cấp huyện
Phân công - TKB - Tuần 19 
Mẫu trợ cấp CD
Phân phối chương trình TA4
Phân phối chương trình TA3
Sơ kết công tác công đoàn năm 2015-2016
QĐ thành lập hội đồng thi tiếng anh
Biểu mẫu kiểm tra HK1 - HK2
Kế hoạch kiểm tra định kỳ HK1
Quyết định thành lập BTC IOE
Kế hoạch tổ chức thi IOE
Hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ 2015-2016
 Mẫu phiếu kiểm tra và ma trận đề thi kiểm tra  
Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban đại diện cha mẹ hs và nhà trường
Phân công phần hành mới - Thực hiện từ tuần 7 năm học 2015-2016
Quy chế dân chủ và Quy chế hoạt động năm học 2015-2016
Một số quy định về chuyên môn năm học 2015-2016
Phân công phần hành lần 2 năm học 2015-2016 của HT trường TH Hoa Thủy
Phân công phần hành năm học 2015-2016 của HT trường TH Hoa Thủy
Biểu mẫu HS khuyết tật